Hội Bạn Người Cùi
P.O. Box 1408  & 1207

Tustin, California 92781
email: Cong Nguyen or Soi Nguyen


Nguồn Gốc và Mục Đích

Hội Bạn Người Cùi được thành lập năm 1995 do một nhóm anh chị em thiện chí trong cộng đoàn Tustin, tiểu bang California, nước Mỹ.

Hội Bạn Người Cùi là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi, phi chính trị, không đảng phái, không phân biệt tôn giáo; được chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ và tiểu bang California chấp thuận cho hoạt động với danh mục Non-Profit Organization, No. 33-0799684.
Mục đích:
Tất Cả Cho Người Phong Cùi


Ni Kết Qua Danh Sách Gi Thư

All donations are 100% tax-deductible. Any amount will be graciously appreciated. 100% of all proceeds will go directly to those that are in need of our help. All contributions made will receive written confirmation and thank you letter. click here for more informationFrom: Xa Hoi MTG Cai Mon <xhcaimonmtg@gmail.com>
To: cvnguyen19402002@yahoo.com
Sent: Friday, September 9, 2011 6:25 AM
Subject: Con Gui Chu hinh nha benh nhan phong xay xong.

      Chu Cong kinh men.

  Con Kinh tham Chu Cong cung tat ca cac Co Chu dang binh an trong
Chua va Me nhan lanh.
  Chu Cong va cac Co Chu van khoe? con vua di nhan 2 can nha cua benh
nhan phong  o Cang Long xay hoan tat
  Nha ba Pham Thi Ba hoan tat voi tong so tien  34.000.000 dong ( gia
dinh phu cong )
  Nha anh chi Danh Nghia                                34.200.000
dong .( tinh luon cong tho)

Con xin gui Co Chu loi cam on cua Ba Pham Thi Ba

Toi ten Pham Thi Ba sinh 1941 ap Ninh Binh -  Xa Tan Binh - Huyen
Cang Long - Tinh Tra Vinh.
Dung trung can nha moi, toi khong ngo, Toi that su cam dong truoc
tinh thuong qua lon lao cua Co Chu danh cho toi.
Noi duoc ca doi toi chua bao gio toi nghi den can nha nhu the nay. Tu
lau toi ao uoc sao cho no kin dao de toi nuong nho ma khong phai mua
gio. Nho tinh thuong  cua Cac Co Chu toi co duoc can nha nhu toi dang
dung day. That su toi rat cam dong, truoc tam long Hoi Ban Nguoi Phong
da danh cho toi,  Noi duoc ca doi toi khong cat noi. .  Nguyen  xin
TRoi Phat phu ho cho Cac Co Chu., ( Thu Ba Ba viet )

Con xin gui Co Chu.
Can nha xay xong voi tong so tien la 34.000.000 dong ( Hoi ho tro )
gia dinh phu cong - va dong gop vo them 14.000.000 dong .

Kinh
Nu Tu M Hong Hoa.