NGHĨ VỀ HỘI BẠN NGƯỜI CÙI

Mấy năm trước, t́nh cờ tôi được rủ đi tham dự Đại Nhạc Hội của Hội Bạn Người Cùi. Tôi đă cùng ngạc nhiên xúc động.

Hội Bạn Người Cùi khởi đi từ một nhóm rất nhỏ những người ḷng, dần nhân số tăng lên nhưng cũng chưa bao giờ vượt quá con số vài chục người. Vậy , họ đă thể tổ chức những Đại Nhạc Hội sự đóng góp vụ lợi của hàng trăm ca, nhạc ; lôi cuốn sự tham dự của hàng ngàn người trong mỗi Đại Nhạc Hội; đă kêu gọi được sự đóng góp của rất nhiều người trên khắp nước Mỹ mọi người đă góp vài trăm ngàn đô la hàng năm vào công cuộc giúp đỡ cho những người mang thân phận hẩm hiu, những người mang bệnh Hansen, đang sống khốn khổ dưới đáy một hội khốn khổ.    

Khó thể tưởng tượng được rằng những người không chuyên nghiệp đă thành công trong việc tổ chức rất chuyên nghiệp một công cuộc cứu trợ mang tính chất thường xuyên, tổ chức thành công một sinh hoạt văn nghệ cũng chuyên nghiệp không kém những trung tâm ca nhạc nhiều kinh nghiệm. Các ca , nhạc , chuyên viên danh tiếng, đă đóng góp công sức, thời giờ, tài năng, cả tiền bạc trong việc tạo ra những ngân quỹ to lớn. , đàng sau hậu trường sự đóng góp công sức, thời giờ, tài năng, tiền bạc, của những thành viên âm thầm của Hội Bạn Người Cùi. Họ lặng lẽ làm việc, âm thầm đóng góp, âm thầm cống hiến để một công tŕnh thể đều đặn tiến hành tốt đẹp.

Chỉ nh́n vào những h́nh ảnh th́ khó ai thể tưởng tượng được Hội Bạn Người Cùi đă làm được những điều to lớn như thế nào. Chúng ta hăy thử nghĩ đến những con người mang thân phận hẩm hiu sẽ trở thành như thế nào nếu không được sự giúp đỡ từ bên ngoài, khi họ phải sống trong một đất nước ngay cả những người b́nh thường cũng c̣n khốn đốn. Sự giúp đỡ từ bên ngoài không chỉ giúp xoa dịu phần nào đau khổ, không chỉ giúp ngăn chặn việc lan tràn một chứng bệnh vốn bị kỳ thị nặng nềcác nước chậm tiến; quan trọng hơn nữa, sự giúp đỡ này đă làm thay đổi rất nhiều số phận của những trẻ em không mang bệnh nhưng phải sống trong một môi trường thể lây nhiễm. Những người đau khổ đă thể được nụ cười, không chỉ họ đă thêm miếng cơm, tấm áo, họ đă được sự cảm thông, yêu thương, từ những người vốn không quen biết; con em của họ đă hội thoát ra khỏi ṿng kiềm tỏa đau đớn của bệnh Hansen. Hơn thế nữa, các con em này lại thể đóng góp tài năng của ḿnh vào công cuộc thay đổi số phận của thân nhân họ, vào công tŕnh xây dựng hội chung quanh.  

Hội Bạn Người Cùi đă thực hành Hạnh Bố Thí Đức Phật đă dạy. Hội Bạn Người Cùi cũng đă thực hiện lời dạy của Chúa Jesus: “Hăy yêu thương anh em”, Điều các anh em làm cho những người mọn nhất chính điều các anh em làm cho ta”.

Riêng đối với chúng tôi th́ Hội Bạn Người Cùi đă làm nhiều hơn thế nữa. Họ đă giúp những nguời tầm thường như chúng tôi hội theo chân họ, đóng góp phần nhỏ của ḿnh vào việc Thiện. Họ không chỉ làm việc Thiện c̣n gieo mầm Thiện.

Chữ Nho câu: “Hành thiện như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ tăng, thực hữu sở trưởng  - Làm việc thiện giống như cây cỏ trong vườn vào mùa Xuân, (mỗi ngày) ta không thấy cây cỏ cao thêm, thực ra chúng đang lớn.

Th́nh ĺnh nh́n lại, cả một vùng cây cỏ đă xanh .

Những Hội Bạn Người Cùi đă làm trong những năm qua đă một công tŕnh to lớn, công tŕnh này vẫn c̣n đang tiếp tục. Việc làm của Hội Bạn Người Cùi dường như cũng đă một nhân tố trong việc khuyến khích mọi người tham gia giúp đỡ những người không may khác trong những chương tŕnh khác.

Xin cảm ơn Hội Bạn Người Cùi đă cho chúng tôi hội theo chân quư vị, góp phần nhỏ của chúng tôi vào một công tŕnh to lớn, đó công tŕnh gieo rắc yêu thương, đẩy lùi bóng tối của ích kỷ trong ḷng chúng tôi.

Xin gởi đến Hội Bạn Người Cùi hai câu thơ rất tiếc chúng tôi không được biết tên tác giả:

Xin cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Đă cho ta một ngày nữa để yêu thương

          

Trần Duy Hưng

VN Immgration Consulting