Hội Bạn Người Cùi
P.O. Box 1408  & 1207

Tustin, California 92781
email: Cong Nguyen or Soi Nguyen


Nguồn Gốc và Mục Đích

Hội Bạn Người Cùi được thành lập năm 1995 do một nhóm anh chị em thiện chí trong cộng đoàn Tustin, tiểu bang California, nước Mỹ.

Hội Bạn Người Cùi là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi, phi chính trị, không đảng phái, không phân biệt tôn giáo; được chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ và tiểu bang California chấp thuận cho hoạt động với danh mục Non-Profit Organization, No. 33-0799684.
Mục đích:
Tất Cả Cho Người Phong Cùi


Ni Kết Qua Danh Sách Gi Thư

All donations are 100% tax-deductible. Any amount will be graciously appreciated. 100% of all proceeds will go directly to those that are in need of our help. All contributions made will receive written confirmation and thank you letter. click here for more informationVAI CAM NGHĨ VỀ HỘI BẠN NGƯỜI CÙI

Bài  của Sr Lài, Quỳnh Lập

Bai cua LVM 2011

Tưởng Niệm Và Tri Ân

Thư của Bs Thanh Trúc, Quỳnh Lập, Nghệ An

Thư Nhận Được Tiền Của Trại Phong Cẩm Bình

Thư  Của Trần Thị Bích Thuỷ

Thư Nữ Tu - Trần Thi Mỹ Loan

Tấm Lòng Vàng

Nhớ Ơn Qúi Vị

Cảm Tạ Qúi Vị của Bệnh Nhân Bến Sắn

Tôi Xin Đa Tạ

Thư Của Nu Tu M Hong Hoa