Hội Bạn Người Cùi
P.O. Box 1408  & 1207

Tustin, California 92781
email: Cong Nguyen or Soi Nguyen


Nguồn Gốc và Mục Đích

Hội Bạn Người Cùi được thành lập năm 1995 do một nhóm anh chị em thiện chí trong cộng đoàn Tustin, tiểu bang California, nước Mỹ.

Hội Bạn Người Cùi là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi, phi chính trị, không đảng phái, không phân biệt tôn giáo; được chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ và tiểu bang California chấp thuận cho hoạt động với danh mục Non-Profit Organization, No. 33-0799684.
Mục đích:
Tất Cả Cho Người Phong Cùi


Ni Kết Qua Danh Sách Gi Thư

All donations are 100% tax-deductible. Any amount will be graciously appreciated. 100% of all proceeds will go directly to those that are in need of our help. All contributions made will receive written confirmation and thank you letter. click here for more informationĐôi Nét Về Hội bạn Người Cùi việt Nam


Mục Đích Của Hội:

Tất Cả Cho Người Phong Cùi (Everything is for the Lepers)

Trợ giúp tài chánh chữa trị cho những người đang mắc bệnh.

Nuôi ăn và y tế cho những bệnh bị tàn phế nặng.

Cấp nhà và giúp vốn cho các gia đình đã khỏi bệnh được ra ngoài tái định cư để hội nhập vào xã hội.

Huấn nghệ, cấp học bổng và nuôi ăn các em bệnh nhân Phong.
Xây trường học, đào giếng, giúp vốn chăn nuôi và trồng cấy cho những bệnh nhân còn khả năng.

About Friends of Lepers in Việt Nam

Mission Statement:

Everything is for the Lepers:


Provide the financial support to the leper for their medical needs.

Provide food and medical for the detrimental leper.

Provide housing and financial assistant to the cured family in their way to rejoin society.

Provide training, education, housing, and food to the children of the leper.

    Buid schools, wells, and provide farming finances to the leper who are still able to work.