Hội Bạn Người Cùi
P.O. Box 1408  & 1207

Tustin, California 92781
email: Cong Nguyen or Soi Nguyen


Nguồn Gốc và Mục Đích

Hội Bạn Người Cùi được thành lập năm 1995 do một nhóm anh chị em thiện chí trong cộng đoàn Tustin, tiểu bang California, nước Mỹ.

Hội Bạn Người Cùi là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi, phi chính trị, không đảng phái, không phân biệt tôn giáo; được chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ và tiểu bang California chấp thuận cho hoạt động với danh mục Non-Profit Organization, No. 33-0799684.
Mục đích:
Tất Cả Cho Người Phong Cùi


Ni Kết Qua Danh Sách Gi Thư

All donations are 100% tax-deductible. Any amount will be graciously appreciated. 100% of all proceeds will go directly to those that are in need of our help. All contributions made will receive written confirmation and thank you letter. click here for more informationNhững Thư Cám Ơn:

Em Lương Thị Nghiệp

Em Phạm Thị Hồng Vy

Em Đoàn Thị Kim Yến

Em Trịnh Xuân Sang

Trại Phong Thanh Bình

Lưu Xuân Yến

Nguyễn Văn Bách

Tôn Nữ Oanh

MỘT CẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

(Câu chuyện gia đình anh Lâm)

Thư Của Sr Mậu

Hình Đại Nhạc Hội Tình Thương 2016

HBNC/About Us

Bệnh Phong/Leprosy

Trại Cùi/Leprosy Colony

Brochure Hàng Năm

Đọc Tiếp/Read MoreĐọc Tiếp/Read MoreĐọc Tiếp/Read MoreBrochure in English

Phim 1 phút tháng 7, 2016

Thư của bệnh nhân Vương Thị Cúc gứi đến HBNC